Pirkimo sąlygos


WWW.SPORTLOOK.LT PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo  ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes iš Nerijaus Jokubkos IDV 607477 elektroninėje parduotuvėje Sportlook.lt (toliau – “el.parduotuvė”). Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą pripažįsta, jog yra susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis. 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir pažymėjas: jog susipažinęs su įmonės Nerijaus Jokubkos IDV 607477 el.parduotuvės www.sportlook.lt pirkimo sąlygomis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje šių taisyklių  nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių bei pirkimo – pardavimo sutarties su el.parduotuve jei užsakymas dar nepradėtas vykdyti, prekė nepristatytą per nurodytą laiko terminą kuris buvo nurodytas pasirenkant dydį. 

4. Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sumokėdamas sutartą sumą. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

Jei pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 20€ baudą už parduotuvės administravimo išlaidas. Pirkėjas naudodamasis įmonės Nerijaus Jokubkos IDV 607477 el.parduotuve Sportlook.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Nutraukiant pirkimo sutartį po prekės pristatymo per 7 (septynias) dienas Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie sutarties nutraukimą elektroniniu būdu, arba telefonu, kad būtų galima užtikrinti įstatymo numatytus terminus.

SVARBU: prieš grąžinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.

5. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybes naudotis el.parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el.parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Parduotuvėje atvaizduojamos prekės gali keistis savo išvaizda, dėl naudojamų prietaisų (atspalviai ir pan.) tačiau modelis ir duomenys privalo būti kaip nurodyta.
 Pardavėjas gali atsisakyti priimti užsakymą, parduoti prekes Pirkėjui, jei pastarasis nustatomas kaip nepatikimas klientas.

6. Pardavėjo įsipareigojimas

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis įmonėsNerijaus Jokubkos IDV 607477 el. parduotuvės www.sportlook.lt teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per nurodytą pristatymo laikotarpį (Pristatymo terminas nurodytas pasirenkant dydį). Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės per numatytą laikotarpį, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 72 valandas (darbo dienomis) jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
 Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 72 valandas.

7. Prekių pristatymas

Prekes pristato Lietuvos Paštas arba Kurjerių tarnyba arba galite atsiimti patys nurodytų adresu. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma kad siunta yra perduota. Pirkėjas pastebėjęs siuntos pažeidimą, siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduotą tvarkingai.
 Perkant bet kokias prekes virš 72 eurų yra laikoma, kad pristatymo kaina įskaičiuota į prekės kainą ir galima pasirinkti nemokamo pristatymo būdą.

8. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, originalioje pakuotėje. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir pranešus apie tai Pardavėjui, Pirkėjas negali naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas gali atsisakyti patenkinti sutarties nutraukimo prašymą.  Prekes grąžina Pirkėjas pats Pardavėjo nurodytu adresu Kai grąžinama parduota nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, yra grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai. Pristatymo išlaidos negražinamos.

9. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve. Pirkėjas atsako už registracinių duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registraciniais duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el.parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje "Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink